• Metroen får flere passagerer hvert eneste år. Alligevel bruger vi mindre og mindre strøm.

  Lillah Lucie Emmik Sørensen 42 år

  Miljø- og myndighedskoordinator

  Jeg er uddannet miljøplanlægger fra RUC og har været ansat i Metroselskabet i cirka fem år.

  En stor del af mit arbejde går ud på at sikre, at metrobyggeriet påvirker omgivelserne så lidt som muligt – både i forhold til mennesker, miljø og natur.

  Vi forsøger at tænke miljøvenligt i alt, hvad vi foretager os. Lige fra designet og planlægningen af metroen over byggefasen til selve driftsfasen.

  Vores mål er hele tiden at gøre metroen mere miljøvenlig. Det gør vi fx gennem en målrettet indsats for løbende at nedsætte energiforbruget samtidig med, at vi fragter flere passagerer hvert eneste år.

  Ser man bort fra cyklen, er metroen det mest miljøvenlige transportmiddel i København. En metro-passager udleder i gennemsnit mindre CO2 end en togpassager, en buspassager, en bilist, en færgerejsende eller en flyrejsende.

  Siden 2008 er det lykkedes at opnå en årlig energibesparelse på otte millioner KW timer. Det svarer til 5000 danskeres gennemsnitsforbrug af strøm eller hvad byer som Nibe eller Nykøbing Sjælland bruger af strøm på et år.

  Vi tager mange forskellige hensyn, når vi bygger metro. Vi prioriterer at genplante de træer, som vi har fældet i anlægsfasen. Når vi fælder træer, tager vi fx hensyn til flagermusenes yngleperioder ift. perioden for fældning.

  I Sortedamssøen har vi midlertidigt fjernet de fredede vandplanter, som oprindeligt var i søen. De vil blive sat tilbage igen, når vi fjerner metrobyggepladsen.

  Derudover anvender vi den opgravede tunneljord fra Cityringen til opfyldning i Nordhavnen, hvor det er med til at udvide Københavns areal med én procent – svarende til 41 gange Rådhuspladsen. Nordhavn er et af de store byudviklingsområder, hvor der skal bygges mere bolig og erhverv for at få plads til de cirka 10.000 ekstra indbyggere, som flytter til København hvert år”.

  Vores vision er, at Metroen skal være blandt de mest miljøvenlige metroer i verden.

 • Lise Lind 53 år

  Chefarkitekt

  Jeg har det overordnede ansvar for arkitekturen på de nye stationer. Jeg har tidligere været med til at tegne flere af de stationer, som er i drift i dag, så jeg ved meget om at projektere og anlægge metrostationer og det er en stor fordel i mit job i dag.

  Vores mål er, at stationerne skal fremstå med et enkelt design, så brugen bliver intuitiv. Passagererne skal kunne forstå systemet hurtigt, og skal nemt kunne finde rundt på stationerne. Derfor undersøger vi blandt andet passagerflow, distribution af lys, akustik og forbedrer passagerinformationen, så oplevelsen af Metroen bliver så god som mulig.

  Arkitekter søger også det skønne, og Metroen skal være en stor og flot oplevelse.

  Vi har lært af den eksisterende Metro og har på Cityringen planlagt nye tiltag såsom fladere trapper, to elevatorer, nye materialer og farver, og vi har arbejdet meget med stationernes møde med byen og byrummene omkring dem.

  Jeg glæder mig til at se de knaldrøde stationer på de nye metrostationer København H, Nørrebro og Østerport. De stationer får nemlig omstigning til S-tog..

  En af mine yndlingsstationer på Cityringen er Rådhuspladsen, som bliver sort. Rådhuspladsen er nattens plads med lysreklamer, den store vilde urbane plads. Det forsøger vi at trække med ned på stationen, men man kan forestille sig hvad man vil. Hvis Darth Vader skulle designe en station, tror jeg den ville se sådan ud.

  Metroen skal være en stor og flot oplevelse for de hundredetusinde passagerer, der bruger den hver dag.

  Lise Lind 53 år

  Chefarkitekt

  Jeg har det overordnede ansvar for arkitekturen på de nye stationer. Jeg har tidligere været med til at tegne flere af de stationer, som er i drift i dag, så jeg ved meget om at projektere og anlægge metrostationer og det er en stor fordel i mit job i dag.

  Vores mål er, at stationerne skal fremstå med et enkelt design, så brugen bliver intuitiv. Passagererne skal kunne forstå systemet hurtigt, og skal nemt kunne finde rundt på stationerne. Derfor undersøger vi blandt andet passagerflow, distribution af lys, akustik og forbedrer passagerinformationen, så oplevelsen af Metroen bliver så god som mulig.

  Arkitekter søger også det skønne, og Metroen skal være en stor og flot oplevelse.

  Vi har lært af den eksisterende Metro og har på Cityringen planlagt nye tiltag såsom fladere trapper, to elevatorer, nye materialer og farver, og vi har arbejdet meget med stationernes møde med byen og byrummene omkring dem.

  Jeg glæder mig til at se de knaldrøde stationer på de nye metrostationer København H, Nørrebro og Østerport. De stationer får nemlig omstigning til S-tog..

  En af mine yndlingsstationer på Cityringen er Rådhuspladsen, som bliver sort. Rådhuspladsen er nattens plads med lysreklamer, den store vilde urbane plads. Det forsøger vi at trække med ned på stationen, men man kan forestille sig hvad man vil. Hvis Darth Vader skulle designe en station, tror jeg den ville se sådan ud.

 • Vi gør så meget mere end bare at transportere folk. Vi udvikler byen og binder den sammen på nye måder.

  Mikkel Kjær Jensen 42 år

  Location, Projektchef for Sydhavnen

  Jeg har det overordnede ansvar for projektet og har arbejdet halvandet år som projektchef for Sydhavnen.

  Vi er i gang med at etablere rygraden for nye bydele i Sydhavnen.

  Dele af Sydhavnen omkring Sluseholmen og Mozarts plads får et rigtig stort løft. Der er mange planer om fornyelse i området omkring Sydhavnen som den fremtidige metro er med til at underbygge.

  Vi gør så meget mere end bare at transportere folk. Metroen giver byen et kæmpe løft i forhold til den kollektive trafik, men også for udviklingen i bydelene. Blandt andet nye muligheder for bebyggelse i området.

  Det er et spændende og udfordrende projekt at være leder på: vi er mange mennesker med forskelig faglig baggrund, der alle samarbejder om et fælles mål.

 • Mazin Khalafalla 29 år,

  fører af tunnelboremaskinen hos Seli

  Jeg har ingeniørbaggrund fra mit hjemland Sudan, og kom til Danmark for to år siden. Jeg søgte jobbet som fører af tunnelboremaskinen og var så heldig at få det.

  Der er meget teknik at have styr på i tunnelboremaskinen, f.eks. trykket. Boremaskinen kører næsten i døgndrift og holder kun en lille pause om søndagen. Jeg arbejder skiftevis om natten og om dagen.

  ”Man skal virkelig brænde for det her projekt – og det gør vi. Det længste vi har boret på et døgn er 32 meter. Det er vi stolte over.”

  Jeg har fået mange venner hernede på boremaskinen – og jeg har også lært folk at kende, der ikke arbejder på metrobyggeriet. Jeg synes, at Danmark er et rigtig godt land.

  Man skal lige vænne sig til at være så meget under jorden. Jeg måtte begynde at spise D-vitamin, fordi min hud manglede sol. Det skyldes nok også, at jeg kommer fra Afrika.

  Jeg ser mit arbejde på metrobyggeriet som en stor mulighed for erfaring og som et springbræt til andre job i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne være med, hvis der skal bygges metro hjemme i Sudan.

  Man skal virkelig brænde for det her projekt – og det gør vi. Det længste vi har boret på et døgn er 32 meter. Det er vi stolte over.

  Mazin Khalafalla 29 år,

  fører af tunnelboremaskinen hos Seli

  Jeg har ingeniørbaggrund fra mit hjemland Sudan, og kom til Danmark for to år siden. Jeg søgte jobbet som fører af tunnelboremaskinen og var så heldig at få det.

  Der er meget teknik at have styr på i tunnelboremaskinen, f.eks. trykket. Boremaskinen kører næsten i døgndrift og holder kun en lille pause om søndagen. Jeg arbejder skiftevis om natten og om dagen.

  ”Man skal virkelig brænde for det her projekt – og det gør vi. Det længste vi har boret på et døgn er 32 meter. Det er vi stolte over.”

  Jeg har fået mange venner hernede på boremaskinen – og jeg har også lært folk at kende, der ikke arbejder på metrobyggeriet. Jeg synes, at Danmark er et rigtig godt land.

  Man skal lige vænne sig til at være så meget under jorden. Jeg måtte begynde at spise D-vitamin, fordi min hud manglede sol. Det skyldes nok også, at jeg kommer fra Afrika.

  Jeg ser mit arbejde på metrobyggeriet som en stor mulighed for erfaring og som et springbræt til andre job i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne være med, hvis der skal bygges metro hjemme i Sudan.